СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ООД

гр. КЪРДЖАЛИ


БЪЛГАРСКИ   ENGLISH   Ελληνικά  TÜRKÇE

моля изберете език

бул "България" №95, ПК 265, гр. Кърджали, тел: 0889625332
ел. поща: office@bulplod.com